120 órás
 

Kedves Kollégák!

Az általános és középfokú iskolákban a rajz- és vizuális kultúra, az alapfokú és középfokú művészetoktatási intézményekben a képző- és ipaművészeti tantárgyak (rajz-festés, rajz-mintázás, művészettörténet) követelményrendszere megköveteli, hogy a tárgyat tanító pedagógusok, művészek a hazai és európai elvárásokhoz igazodva fokozatosan fejlesszék szakmai tudásukat, a művészetoktatáshoz szükséges tanári kompetenciáikat.
Csak így érhető el, hogy ne a kortárs művészettől idegen generáció nőjön fel.
Fontos, hogy a pedagógusok ismerjék a huszadik század második felének és napjaink művészetének jellemzőit, kifejezési eszköztárát.

Ennek megfelelően olyan továbbképzési tematikát állítottunk össze, akkreditáltatunk, mely korszerű módszerek, önkifejezési technikák gyakorlatával segíti elő azt, hogy a tanulók érdeklődésének, igényének megfelelő kreatív vizuális technikák elsajátításával a tanárok életközelibb, érdeklődésre számot tartó feladatokat tervezhessenek.
Célunk továbbá az, hogy a tanárok és diákok megismerjék az oktatási törvényben is megjelenő, az európai országokban régen bevált projekt módszer alkalmazásának lehetőségeit, hogy a továbbképzés segítségével felismerjék a még meglévő kompetencia hiányokat, hogy megmutassuk számukra az önképzés további területeit.
Az elméleti képzés alkotó-kreatív gyakorlattal párosul, melyben mindenki kipróbálhatja a számára új önkifejezési lehetőségeket. A megismert stílusirányzatok jellemzőinek segítségével a választott témakörre feladatokat terveznek, oldanak meg.
A projektmódszer megismerése után, egy választott stílusirányzat kifejezési szándékát, eszközrendszerét felhasználva a tanítási gyakorlatban is megvalósítható projektet terveznek és annak egy részét meg is oldják.
Az értékelés módja segítő, ösztönző szándékú megbeszélés, instruálás.

Az akkreditált tanfolyami igazolás kiadásának feltétele, a foglalkozások 80%-án való részvétel, résztematikánként legalább egy feladat megoldása, illetve a záró vizsgaprojekt kiválasztott feladatának kivitelezése, bemutatása.

A fenti pedagógus továbbképzés legfontosabb adatai a következők:


Célcsoportja: ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRÁT, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETET TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK, MŰVÉSZEK

A program alapítója, kidolgozója: BARANYAI ZOLTÁNNÉ, tulajdonosa: A VIZUÁLIS PEDAGÓGIAI MŰHELY BT.

Címe:
AZ ALAP- ÉS KÖZÉPFOKON VIZUÁLIS MŰVÉSZETET –
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETET – TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE
A KORSZERŰ MŰVÉSZETOKTATÁSRA és iparművészeti ágán tanító pedagógusok, alkotóművészek felkészítése az alapfokú művészetoktatás feladataira, kompetenciáira

Az akkreditált továbbképzés alapítási és indítási engedélyének  nyilvántartási száma: OM 175/29/2005.

A továbbképzés óraszáma 120 óra.

A 120 órás bentlakásos tanfolyam költsége szállással, étkezéssel együtt 90 ezer Ft.
A továbbképzési díj magába foglalja a gyakorlati felkészítések anyagköltségét is.
Akik szállást és étkezést nem igényelnek, azok tanfolyami költsége
70 ezer Ft.

A tanfolyam időpontja:
2009. augusztus 5-14. - Badacsonylábdihegy

A tanfolyamokat Baranyai Zoltánné szakértő vezeti.

A tanfolyammal kapcsolatban felvilágosítás: 30/9397-462-es telefonon kérhető.
A jelentkezést levélben kérem:
Vizuális Pedagógiai Műhely BT.
8263. Badacsonyábdihegy, Római út 84.

A jelentkezési lap elfaxolható a: 87/431-050-es faxszámra is.

Jelentkezési lap letöltése:

120 órás

Várjuk a jelentkezéseket.

Baranyai Zoltánné
a művészeti nevelés országos szakértője,
Comenius 2000. minőségbiztosítási szakértő,
vizsgaelnök, igazgató