A győri Vizuális Pedagógiai Műhely által készített

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA valamint
HON- ÉS NÉPISMERET
kiadványokról

 

Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Kollégák!
 

A Palatia Kiadó gondozásában a győri Vizuális Pedagógiai Műhely az Oktatási Miniszter által kiadott rajz- és vizuális kultúra, hon- és népismeret tantárgyak kerettanterveire építve a tanítóknak, tanároknak helyi tanterveket, tanmeneteket, módszertani segédanyagokat, a tanulók számára tankönyveket, feladatlapokat jelentetett meg.

A tanítási programok tartalmát a kerettantervi tananyag szolgálja. Az ismeretek, jártasságok, készségek elsajátításának lehetőségeit színes gyermekalkotások tükrében mutatja be a kiadvány. A CD-ROM forma lehetőséget ad a változtatásokra, az adott osztály adottságaihoz történő helyi kiegészítésekre.

A szerzők (Baranyai Zoltánné és Baranyai Anita
) a tanterveket, tanmeneteket, tankönyveket, módszertani segédanyagokat egységes elvek alapján, az oktatási-nevelési szintek, tananyagtartalmak szerves egymásra épülésével tervezték meg.

Az Oktatási Minisztérium által tankönyvé minősített tanulási eszközök nagyon-nagy mértékben megkönnyítik a pedagógusok és a tanulók munkáját. A tankönyvek évfolyamonként közel félszáz színes művészeti alkotás segítségével motiválnak, segítik megérteni az elsajátítandó ismeretanyagot, rögzítik a művészettörténeti, népművészeti tananyagtartalmakat, alkotásra serkentenek. A lektorok véleménye szerint a Vizuális Pedagógiai Műhely tankönyvei igen jó minőségű, könnyen kezelhető, színes kivitelű taneszközök, melyek jól tagolt, világos szerkesztésű, szakszerűen megfogalmazott, szakmailag megalapozott, gyakorlatban kipróbált feladatokat tartalmaznak. Széleskörű információszerzést, változatos tevékenykedtetést tesznek lehetővé. A műhely tankönyvei hozzájárulnak ahhoz, hogy a rajz- és vizuális kultúra, a hon- és népismeret tantárgy tanítása igényesen valósuljon meg.

A Közoktatási Közalapítvány támogatásával Baranyai Anita a hon- és népismeretet tanító pedagógusoknak, középiskolásoknak, a múlt értékei iránt nyitott fiataloknak a népművészetről és néprajzról írt könyvet. A hon- és népismeretet tanuló diákoknak feladatlapot, tankönyvet készített.

Terveink szerint a különböző évfolyamokra megírt tankönyveinket a kerettantervek felmenő rendszerű bevezetésével szinkronban kívánjuk megjelentetni.

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ Az ELSŐ ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM001
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 1. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A MÁSODIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM003
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 2. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A HARMADIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM005
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 3. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A NEGYEDIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM007
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 4. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM002
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 5. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A HATODIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM004
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 6. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A HETEDIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM006
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 7. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ZOLTÁNNÉ: RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANULÁSI ESZKÖZ A NYOLCADIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM008
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 8. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ANITA: HON- ÉS NÉPISMERET TANULÁSI ESZKÖZ AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM009
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 5. évfolyamos tankönyvből:

BARANYAI ANITA: HON- ÉS NÉPISMERET TANULÁSI ESZKÖZ A HATODIK ÉVFOLYAM számára - Kiadói kód VM010
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát a 6. évfolyamos tankönyvből:

"Vizuális Pedagógiai Műhely" BT.
(Baranyai Attila)
8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
Fax: 87/431-050

 E-mail: vpm@vpm.hu

 HP: http://www.vpm.hu

 megrendelőlap (word97 doc)

Baranyai Zoltánné
a művészeti nevelés országos szakértője,
Comenius 2000. minőségbiztosítási szakértő,
vizsgaelnök, igazgató