Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Kollégák!

A könyvek stílusa, megfogalmazása, tartalma miatt ajánlom ezt a két kiadványt minden a múlt értékeire nyitott tizenévesnek, középiskolásnak, főiskolai hallgatónak, pedagógusnak és érdeklődőnek.

Ez a néprajz, illetve népművészet könyv hasznos ismereteket nyújt azoknak, akik szívesen olvasnak hagyományainkról, régi szokásainkról, hitvilágunkról, népköltészetünkről, ősi foglalkozásainkról, tájaink szépségeiről.

A múlt tanulságai, józansága, az idők sodrását is kiálló leleményes megoldásai lehetőséget adnak arra, hogy a XXI. sz. információözönét szelektív célszerűséggel, intelligens humanizmussal, természetszeretettel, derűvel, bölcsebb rálátással, kreatívan használjuk fel életünk jobbá tétele érdekében.

 
Idézet a Néprajz kötet "Bevezetőjéből":

Magyarország egy figyelemre méltó színfolt Európa palettáján.
Vannak gyönyörű tájaink, bölcs mondásaink, megható balladáink, furfangos technológiáink, igényes kézművességünk, ősi rítusaink, mulatságos történeteink, varázslatos meséink.
Ezeket ismerni kell ahhoz, hogy saját belsőnk irányította identitástudatunkra támaszkodva gyökereink, tehát múltunk biztonságos, tapasztalatok által kiforrt, letisztult és megnyugtató hátteret nyújthasson a jelen és jövő sebesen változó, lélekölően uniformizáló, személytelenül modernkedő kusza világában.
...........
...........
Nem pusztán az a cél, hogy a gyerekek egy új tantárgyként megismerkedjenek a néprajzzal és népművészettel, sőt még az sem elegendő, hogy elsajátítsák egy-egy mesterség munkafázisait, hanem hogy nyitottak legyenek a szépre, hasson rájuk a természetes anyag varázsa és építsenek ki maguk körül egy harmonikus, igényes, egyéni életteret mind tárgyiasultan, mind életérzésben éa viselkedésben.

Idézet a Népművészet kötet "Előszavából":

A könyv átfogóan ismerteti a népművészet legalapvetőbb témaköreit:
- a tudományág értelmezését, a fogalom meghatározásokat;
- a tárgyakon fellelhető motívumok, színek mélyebb gondolati    tartalmának lehetséges
   magyarázatait, - vagyis a szimbólumrendszereket;
- a fonás és szövés történetét és technikáit;
- a nemezelést és posztógyártást;
- a bőr feldolgozásának módozatait, a bőrruhákat és díszítési módjaikat;
- a bútorok történetét, formavilágát, készítési és díszítési technikáit, a kapufaragásokat, a fejfákat    valamint a pásztorművészetet;
- a népviseleteket;
- a kékfestést;
- a népi hímzéseket;
- a csipkekészítést;
- a mézesbábosságot, a gyertyakészítést
- és végezetül a hímes tojásokat.

A B5-ös méretű 150 oldalas néprajz könyv ára: 728 Ft.
A B5-ös méretű 110 oldalas - 40 oldalnyi színes fotót tartalmazó - népművészet könyv ára: 1233 Ft.

   

A Néprajz könyv Bevezetője és a Tartalomjegyzék letöltése Word97-es programban

Népművészet könyv Bevezetője és a Tartalomjegyzék letöltése Word97-es programban

"Vizuális Pedagógiai Műhely" BT.
(Baranyai Attila)
8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
Fax: 87/431-050

 E-mail: vpm@vpm.hu

 HP: http://www.vpm.hu

 megrendelőlap (word97 doc)

Baranyai Anita
etnográfus, tanár