A győri Vizuális Pedagógiai Műhely által készített

- kerettantervre épülő -
VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSI
PROGRAM - TANMENET és az ezekhez
kapcsolódó TANKÖNYVEK bemutatása

 

Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Kollégák!


A Nemzeti alaptantervre és az Oktatási Minisztérium által kiadott Rajz és vizuális kultúra kerettantervére építve a tanítóknak, tanároknak rajz és vizuális kultúra tanításához tanmeneteket (kerettantervre épített helyi tantervet), a vizuális kultúrát tanuló diákok számára tankönyveket jelentetett meg a győri Vizuális Pedagógiai Műhely.


Az 1-4. évfolyamos "Rajz és vizuális kultúra tanítási program - tanmenet című segédanyag után elkészült az 5-8. évfolyamos Rajz és vizuális kultúra tanmenet is. A most megjelent anyag a kerettantervi tartalom feldolgozására, rendszerbe foglalására, a tartalmak tanítási folyamattá szervezésére ad példát.

ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 1-4. évfolyamos kötetből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 5-8. évfolyamos kötetből:

A győri Vizuális Pedagógia Műhely által készített tanítási programban a tartalom a tantervi tananyagtartalmakat, a tevékenység a tanulók által elvégzendő műveletsorokat, az alkotás a megvalósítás lehetőségeit mutatja be gyermekmunkákon keresztül, az eszközök a bemutatott alkotások megvalósításához szükséges anyagokat jelzi. A feladatok bővíthetők, szűkíthetők, az óraszámok átcsoportosíthatók, a tanmenet alakítható, változtatható.

E két kötet kiadását követte a gimnáziumok, szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára; majd a szakiskolák 9-10. évfolyama számára írt Rajz és vizuális kultúra helyi tanterv - tanmenet című kiadványok.

Sajnos ezen kiadványok nyomtatott változata már elfogyott.

Mind a négy kiadvány 762 Ft/kötet áron megrendelhető azonban számítógépes CD-ROM formában (Word 97) .
A CD könnyebbé teszi az esetleges változtatásokat, az egyéni igény szerinti bővítéseket, átcsoportosításokat.

A tanítási programtervet a tanulók számára készült Rajz és vizuális kultúra tanulási eszköz (tankönyv) teszi teljessé. A tankönyv a szerkesztő és a lektorok véleménye szerint a kerettantervre épül, annak minden előírásait, követelményeit figyelembe veszi. Kiemelt figyelmet fordít a belépő tevékenységformákra, és életkorhoz igazodó játékos tevékenykedtetéssel segíti azok megfelelő megvalósítását.

ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 1. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 2. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 3. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 4. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 5. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 6. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 7. évfolyamos tankönyvből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 8. évfolyamos tankönyvből:

A tankönyv tananyag-felépítése spirális, teraszos elrendezésű. A témakörök és a fő tevékenységi formák évenként ismétlődnek, tartalmukban bővülnek, műveleti szintjük emelkedik. A képességfejlesztés igen változatos gyakorlati tevékenységek, gyakoroltatás által történik. A belépő tevékenységek fokozatosan egymásra épülő komplex feladatok által valósulnak meg. A feladatok, az illusztrációs anyagok az életkorhoz igazítottak. Az igényes, esztétikus szerkesztés, az egyszerű, világos szakszerű megfogalmazás, a gondolkodtatásra, alkotásra inspiráló szemléltető anyag, a gyakorlat által igazolt rajzi-plasztikai feladatok, konstruálási manuális alkotó tevékenységek fejlesztik a megfigyelőképességet, a képi gondolkodást, gazdagítják a vizuális képzetkincset, a tér-forma-szín-szerkezet és dinamika érzéket.

A Rajz és vizuális kultúra tanulási eszköz (tankönyv) évfolyamonként 40-64 oldal terjedelemben, 50-150 színes illusztrációval segíti a vizuális feladatok feldolgozását, a képzőművészet megismerését.

A tankönyvek 630-720 Ft közötti áron kerültek kiadásra. Minden felmerülő kérdésre szívesen adok tájékoztatást.

"Vizuális Pedagógiai Műhely" BT.
(Baranyai Attila)
8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
Fax: 87/431-050

 E-mail: vpm@vpm.hu

 HP: http://www.vpm.hu

 megrendelőlap (word97 doc)

Baranyai Zoltánné
a művészeti nevelés országos szakértője,
Comenius 2000. minőségbiztosítási szakértő,
vizsgaelnök, igazgató