A győri Vizuális Pedagógiai Műhely által készített

- kerettantervre épülő -
VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSI
PROGRAM - TANMENET és az ezekhez
kapcsolódó TANKÖNYVEK bemutatása

 

Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Kollégák!


A szaktanácsadó feladata a gondozására bízott terület segítése.
A nyáron több évtizedes tanítási tapasztalataim, valamint a kerettantervi anyag kidolgozása által szerzett ismereteim birtokában, igyekeztem olyan tanítási programtervet összeállítani mely példát ad a tantervi anyag rendszerbe foglalására.
Első lépésként a 2000. augusztusi tanévkezdésre az 1-4 évfolyamban tanítók számára tudtam a vizuális kultúra tanmenetet megjelentetni, de de azóta elkészül a felső tagozatos és középiskolás tanítási program is. Ezek a módszertani anyagok nagy segítséget fognak jelenteni a kerettantervek szellemében megfogalmazandó helyi tantervek készítéséhez.

ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 1-4. évfolyamos kötetből:
ha az ábrára kattint, akkor 1 mintaoldalt lát az 5-8. évfolyamos kötetből:


A tanítási programokhoz a tanulók számára évfolyamonként 40-64 oldalas, színes műalkotásokat, technikai megoldásokat bemutató tanulási eszköz (tankönyv) is készült.

A szakma a megjelentetett anyagot példaértékűnek minősítette.

Szívesen tartok tájékoztatókat az anyag használatáról, a Rajztankönyvek tartalmáról, ha erre igény mutatkozik.
A rajzot, vizuális kultúrát tanító pedagógusok részére igény szerint évközi, illetve bentlakásos (péntek, szombat, vasárnap) 30 órás akkreditált továbbképzéseket szervezek, tartok az adott tartalmak eredményes megvalósítása, a technikai ismeretek bővítése érdekében.

Minden felmerülő kérdésre szívesen adok tájékoztatást.

Baranyai Zoltánné
a művészeti nevelés országos szakértője,
Comenius 2000. minőségbiztosítási szakértő,
vizsgaelnök, igazgató