tantervek (1997 - nat)

 Vizuális kultúra tanterv 1997. (NAT) 1-10. évf.

 

Mintakép A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, (mintakép)
tematikus tanmenete
1 - 10. OSZTÁLY számára
(TANÍTÓI SEGÉDLET)
            Győr
            1997.


Ezen kötetek nyomtatott formában már nem kaphatóak.

Az általunk kidolgozott VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgy témakörei osztályonkénti lebontásban:

1. o. A látható világ, a közvetlen környezet 
2. o. Az élő természet
3. o. Az élettelen természet
4. o. A tárgyi világ
5. o. Az épített környezet
6. o. A lakóhely, életmód, hagyomány
7. o. A fejlődés, kronológia
8. o. A fejlődés, kronológia
9. o. A mikro- és makro világ
10. o. Az ember

 

Részletes tájékoztató

letölthető WORD DOC

 1. osztály

letölthető WORD DOC

2. osztály

letölthető WORD DOC

4. osztály

letölthető WORD DOC

5. osztály

letölthető WORD DOC

7. osztály