1995 és 1998 között

 1. Szakmai publikációk:

  1. 1. Tanulmány:

  Vizuális Kultúra helyi tanterv bemutatása - Hogyan Tovább? 1997/3
  Két műveltségterület egymásra épülése, egymást erősítő hatása - Hogyan Tovább? 1997/5
  Szempontok a vizuális kultúrát tanító pedagógusok továbbképzéséhez - Hogyan Tovább? 1998/4
  A vizuális Pedagógiai Műhely tanterv és tantárgyi programkészítő munkája - Tanító 1997 december
  A vizuális kultúra tanításának tervezése - Tanító 1998 január


  1. 2. Lektorálás:

  Az OKI számára profil tantervek lektorálása

  Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban (212 oldal), megbízó: Szabó Attila, 1995
  Szabó Attila: Művészettörténet képekben (224 oldal), megbízó Szabó Attila, 1996

  A Tölgyfa program kiadványainak NAT kompatibilissége, megbízó: Helikon kiadó 1998

  Lux Gabriella: Ágas bogas fa (100 oldal), megbízó: Lux Gabriella

 2. Tankönyv, munkafüzet, útmutató, oktatási segédlet, tanterv:

  A vizuális kultúra tanterve - 90 oldal 1997. Kiadó VPM
  A vizuális kultúra 1 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1997 VPM
  A vizuális kultúra 2 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1997 VPM
  A vizuális kultúra 3 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM
  A vizuális kultúra 4 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM
  A vizuális kultúra 5 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1997 VPM
  A vizuális kultúra 6 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM
  A vizuális kultúra 7 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1997 VPM
  A vizuális kultúra 8 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM
  A vizuális kultúra 9 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM
  A vizuális kultúra 10 osztályos tanterve és tematikus tanmenete 60 oldal 1998 VPM

  A tűzzománcozott dísztárgykészítő (zománcműves) szakképesítés központi tantárgyi programja - 80 oldal
  Kiadó: Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1997.

  A tűzzománcozott dísztárgykészítő szakképesítés központi tantárgyi programja -102 oldal
  Kiadó: Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1997.

  Az Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programja - Képző- és Iparművészet
  Kiadó: Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1998. 448 oldal

 3. Nyilatkozat:

  Vizuális korongozás, vagy vizuális nevelés - Új Pedagógiai Szemle, 1998/3 szám, 75-84 oldal

 4. Előadások:

  Technikatanárok konferenciája, Mosonmagyaróvár 1997.
  a két műveltségterület átfedési pontjai - 45 perc

  A győri műhely tantervfejlesztő munkája Budapest, MROE Közgyűlés 1997, 20 perc
  Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja - Budapest, MROE közgyűlés 1998. 30 perc

  Pedagógiai program és helyi tanterv az alapfokú művészetoktatásban – Győr országos tanácskozás 1998. 11. 15.

  Kreativitásfejlesztő feladatok a kilencedik osztályban – Budapest KOMA Művészeti Nevelés Konferencia 1999.

  Évente kétszer a Tanítók Egyesületének meghívására Budapesten - több órás előadás az alsó tagozatos vizuális kultúra tartalmairól

  Évente a megyén kívül 15-20 városban - megyei pedagógiai intézetek meghívására a vizuális kultúra korszerű tartalmairól, tanterv és tanmenetkészítő munkánkról - több órás előadások formájában

 5. Tájékoztatók:

  Haarlen (Hollandia) 1998. szeptember
  A magyar vizuális nevelés sajátosságai

 6. Továbbképzési (tanfolyam, konferencia...) program kidolgozása:

  6. 1. Tanfolyam:

  Rajztanárok intenzív tanfolyama - 60 óra - megyei - 1996.- programvezető-előadó
  Felkészítés pedagógiai program és helyi tanterv írására - 30 óra - megyei - 1996.
  A vizuális kultúra új tartalmaira való felkészítés - 30 óra - megyei - 1997
  Felkészítés a kézműves tevékenységekre 30 óra - megyei - 1997
  Felkészítés a néphagyomány, kézművesség tanítására (KOMA tanfolyam) - megyei - 1997
  A kézművesség és a kreativitásfejlesztés tartalmaira való felkészítés 60 óra - megyei - 1998
  Felkészítés a néprajz, népművészet tanítására 30 órás - megyei - 1998
  Felkészítés az alapfokú művészetoktatásra 120 órás - országos - 1998

  6. 2. Konferenciaszervezés:

  Az alapfokú művészetoktatás tantervi vitája - országos konferencia 1997

  Az alapfokú művészetoktatás indításával kapcsolatos kérdések - országos konferencia 1998. november 3-4, 10-11, 23-24

  6. 3. Írásos tájékoztató anyag készítése:

  Integrációs lehetőségek a műveltségterületek között - intézeti, 30 oldal 1996, MPI

  6. 4. Új szakterületen program kidolgozása

  Európai iskola 5. és 6. osztályos nemzeti stúdiumainak kidolgozása - intézeti 1997, 1998
  Az első országos népművészeti verseny koncepciójának kidolgozása - MKM - 1997

  A vizuális kultúrát tanító tanárok továbbképzésének szempontjai - országos - OKI, Internet, MPI

 7. Ön- és továbbképzés:

  Számítógépes tanfolyam - megyei - 1997. - oklevél

  Szaktanácsadói feladatokra felkészítő országos tanfolyam - OKI - 1997. - tanúsítvány

  Magyar Iparművészeti Főiskola 3 éves egyetemi képzése - környezetkultúra és vizuális kultúra szakos középiskolai tanári képesítés, 1998.

 8. Szakmai pályázatokon való részvétel:

  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány - A pedagógusok felkészítése a környezetkultúra tanítására 1996
  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány - A tanárok felkészítése a vizuális kultúra tananyagára
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium - Országos Népművészeti verseny szervezésére 1998
  Művelődési és Közoktatási Minisztérium - Országos Konferencia szervezése 1998
  Oktatási Minisztérium - Országos Konferenciák szervezése 1998
   

 9. Nemzetközi Kapcsolatok:

  1993. Pingau - általános iskola - művészeti nevelés és nyelvtanulás - diákcsere
  1995. Lucca - Művészeti Középiskola - művészeti nevelés - tanulmányút
  1998. Haarlen - művészeti nevelés, nyelvtanulás - diákcsere

 10. Szakmai egyesülettel való együttműködés:

  A győri Vizuális Pedagógiai Műhely munkájának vezetése
  A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének munkájában való részvétel 15 éve
  INSEA tagság 1997

 11. Jogosítványok:

  A győri Kovács Margit ÁMK Kézműves egységének vezetése 1999.
  ÁMK szakértői megbízás 1997.
  Országos szakértői megbízás 1996
  Alapfokú művészetoktatási szakértői megbízás 1998
  Vizsgaelnöki megbízás 1999.

 12. Szaktanácsadások, szakértések:

  12. 1. Szakértés

  MKM - Művészetoktatással kapcsolatos anyagok szakértése 1995-97
  OM - Alapfokú művészetoktatás kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 1998
  OM - Az Alapfokú művészetoktatás nyomtatványai 1999.
  OKSZI - Profil tantervek szakértése 1997
  ÁMK Egyesület- Tantervek szakértése 1997


  12. 2. Minőségbiztosítás

  Coménius szakértői tevékenység 

 

Baranyai Zoltánné