A pécsi tanárképző főiskolán szerzett ismereteimet a Magyar Képzőművészeti Főiskolán és a Magyar Iparművészeti Főiskolán egészítettem ki. Legmagasabb iskolai végzettségem vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár. Szakmai, pedagógiai, vezetői ismereteimet állandó tanulással az évek során tudatosan gyarapítottam.

Ismerem a kistelepülések és a városi nagy iskolák gondjait. Pályakezdőként egy olyan kisiskolában kezdtem munkámat, ahol összevont tanítás volt. Közel tíz évig tanítottam lakótelepi általános iskolában, majd ezt követően gimnáziumban, illetve szakközépiskolában. Közel húsz éve egy olyan több funkciós intézményben, általános művelődési központban dolgozom, tanítok mely általános iskolai, szakképzési, alapfokú művészetoktatási, és szakközépiskolai funkciókat lát el.

Intézményegység vezetőként ismerem az intézményműködtetés minden gondját.

Vezetőként a tárgyi és személyi minőség, a képzés, a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés jobbítása érdekében számos pályázatot fogalmaztam meg, és az elnyert támogatásokkal komoly innovációkat valósíthattunk meg. Intézményünkben egy olyan alkotó team dolgozik kikkel lépésről-lépésre növelni lehet a képzés eredményét, korszerűsíteni lehet a nevelés-oktatás formáját, tartalmát. Ennek köszönhetően iskolánk országosan elismert.


Több mint két évtizedig a megyében szaktanácsadói feladatokat láttam el, továbbképzéseket, szakmai munkaközösségeket, alkotó teameket vezettem, megyei, országos tanulmányi versenyeket szerveztem, eredményméréseket végeztem. Szaktanácsadóként pedagógiai információk áramoltatásával, helyi innovációk menedzselésével, alternatív pedagógiák közreadásával, egyedi vizuális nevelési programok, pályázatok kidolgozásával, országos konferenciák, tanácskozások, bemutatók szervezésével segítettem a megye iskoláit. 

A pedagógusok, intézményvezetők sokszor keresnek meg gondjaikkal. Szívesen segítek mindenkinek, örömmel átadom nevelési - oktatási - képzési, intézményvezetési tapasztalataimat.

Tantervírói, taneszköz készítői munkám, vezetői ismereteim, pedagógiai kísérleteim, szakmai munkám eredményeként sokan kérik szakértői véleményemet. A pedagógiai intézetek, települési önkormányzatok, oktatással, továbbképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek meghívására, felkérésére az ország legkülönbözőbb pontjain tartok előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat, tréningeket. 

Akkreditált továbbképzési programokat dolgoztam ki, alapítottam, indítok.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint az Oktatási Minisztérium felkérésére részt vettem a művészeti iskolák (az alap- és középfok) központi programjainak, követelményeinek, taneszközeinek kidolgozásában.

Felkérésre különböző tantárgy pedagógiai, oktatásirányítási, művészetoktatási kiadványok szakértési, lektorálási munkáit végzem, de magam is készítek oktatást segítő taneszközöket, kiadványokat.

Szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki munkám során alkalmam van megismerni a vezetők és pedagógusok mindennapi munkáját, örömét és gondját, az oktató-nevelő munka eredményeit és hiányait.

Munkámban mindig meghatározó volt a minőségre való törekvés.

Az oktatási-nevelési kultúra fejlesztése érdekében több kísérletet indítottam (emeltszintű művészeti nevelés, egyedi tantervek alapján folyó kézműves szakképzés...), új iskolakoncepciókat, képzési formákat alakítottam ki (győri vizuális iskola, győri kézműves iskola), a bécsi Európa iskola számára tanterveket dolgoztam ki.


Az OKI megbízásából tantárgyi programokat írtam, tantárgyi programokat szakértettem. A tanári kompetenciák témakörében az OKSZI megbízásából kutatásokat végeztem.

Tanulmányi utjaim kapcsán volt módom betekinteni az európai országok közoktatási kultúrájába. Publikációim külföldön (Németország, Japán) is megjelentek. Külföldi útjaim során a gyakorlatban ismerhettem meg a közép-európai országok (Ausztria, Szlovákia, Franciaország, Németország, Hollandia), a déli (Olaszország), és az északi államok (a skandináv országok) közoktatási  rendszerét. Mindezek a tapasztalatok nagyban segítik szakértői munkámat

Az Országos közoktatási szakértői névjegyzékre 1996-ban kerültem fel, az Országos alapfokú művészetoktatási szakértői névjegyzékre 1998-ban. Az elmúlt időben elég sok szakértői tevékenységet végeztem általános és középiskolákban, valamint alapfokú művészetoktatási intézményekben. 

Szívesen, segítőszándékkal végzem a rám bízott szakértői tevékenységet.

Baranyai Zoltánné